Treść artykułu

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego”. Rekrutacja trwać będzie do czasu zakwalifikowania 288 Uczestników/czek projektu.

Zapraszamy osoby po 18 roku życia, zamieszkujące teren województwa łódzkiego, gminy wiejskie, które z własnej inicjatywy zamierzają uczestniczyć w kursach z zakresu kształtowania kompetencji informatycznych.

 

JAK STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM PROJEKTU KROK PO KROKU?

 

KROK 1 – ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji i udzielonego wsparcia dostępne są w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

KROK 2 – ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie stosownych dokumentów w Biurze projektu osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail …………….
Wszelkie dokumenty do uzupełnienia znajdują się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

KROK 3 –OCZEKUJ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY

Dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco sprawdzane i oceniane. Niekompletne dokumenty mogą zostać uzupełnione przez Kandydata/tkę w ciągu 3 dni od wezwania przez Realizatora Projektu.
Stworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

KROK 4 –PODPISZ UMOWĘ UCZESTNICTWA

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zaproszone zostaną do podpisania umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy (z boku strony) oraz pod numerem telefonu:
…………